Tempo 100

Visse tilhengere og campingvogner kan bli godkjent for Tempo 100. Det er Statens vegvesen som godkjenner.

Fra mars 2022 er det tillatt å trekke enkelte tilhengere i opptil 100 kilometer i timen (Tempo 100). Hvis du har en tilhenger/campingvogn som er eldre enn fire år, må den ha en godkjent EU-kontroll før du kan bestille kontroll for Tempo 100 hos Statens vegvesen. Tilhengere som er godkjent for Tempo 100 skal ha godkjent EU-kontroll hvert annet år på samme måte som vanlige personbiler.

Det er også krav til bilen som skal trekke hengeren. Selv om tilhengeren er godkjent for Tempo 100, kan du altså ikke kjøre i 100 km/t uten at trekkbilen er innenfor kravene.

Du kan sjekke om din bil og tilhenger kan bli godkjent for Tempo 100 i kalkulatoren til Statens Vegvesen.

Inkludert i de nye tempo 100-reglene er tilhengere i klasse O1 og O2. Dette er tilhengere med en maksimal totalvekt på henholdsvis 750 kg for klasse O1, og opptil 3500 kg for klasse O2. Det vil si at de nye reglene også vil gjelde for campingvogner.

Tilhengere i klasse O3 og O4 kan ikke kvalifisere seg for tempo 100-godkjenning.

Du kan lese mer om dette her:

Informasjon hentet fra vegvesen.no